Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Waiting for death

Some place in the word, when the sun goes down
Children goes to sleep hungry
They can’t do anything about it
The only thing they can do, is to be strong
But a life with no future?
Starving
Slowly making their way to heaven
Crying their brave tears
But YOU can help
To give them food
A smile
A life
Would you help?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου