Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Children With Cancer


If you are a parent of a child with cancer, you know how frightening the diagnosis can be. We talk with an expert in the field of pediatric cancer to get answers about diagnosing and treating this disease.

Πηγή: ΦΛΟΓΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου